Konfliktmægling

​Jeg har stor erfaring med alt fra civile sager omhandlende skilsmisser, nabostridigheder og medarbejderkonflikter til sager mellem gerningsperson og forurettede i Rigspolitiets Konfliktråd.

​"Jeg ser konflikter som et livsvilkår."
"Konflikter kan, når de bliver håndteret konstruktivt, skabe forbedringer på arbejdspladsen og give økonomisk vinding. Nogle gange kan en konflikt udvikle sig og eskalere til et niveau, hvor det kan være nødvendigt med en upartisk tredjeperson med et solidt teoretisk og praktisk grundlag, der hjælper med at løse sådanne sager."

Rasmus Grosell

Dette er hvad du kan forvente i min tilgang til mægling

Fortrolighed

Som mægler ved Rigspolitiets Konfliktråd er jeg underlagt straffelovens § 152 om tavshedspligt. 

I civile sager arbejder jeg med samme fortrolighed.

Inden mæglingen

Jeg foreslår et kort telefonmøde, inden en eventuel mægling sættes op. Disse indledende telefoniske møder er uden beregning.

Jeg undlader at gå i detaljer om sagen og sagens historik og ser helst, at du først redegør for din side af sagen i den anden parts nærvær.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan et mæglingsmøde kan foregå eller andre eventuelle spørgsmål, kan vi tale om dette ved et telefonmøde.

Herefter kan du uden beregning vurdere, om mægling kan hjælpe jer i jeres konkrete sag.

Disse telefonsamtaler er selvfølgelig også fortrolige.

Til mæglingen vil jeg indledningsvis fortælle, hvis jeg har talt med parterne inden, således at der er åbenhed om, hvad der er blevet informeret om fra min side.

Samtidig kan der opstå situationer, hvor parterne kan have brug for at gå videre med aftaler eller oplysninger, der er blevet talt om under mæglingen.

Det kan være aftaler, hvilke du som part ønsker at drøfte med en advokat, et familiemedlem eller andre.

Det rammesættes indledningsvis og afslutningsvis under mæglingen.

Frivillighed

Det er parternes konflikt, og det er derfor frivilligt at deltage i en mægling, ligesom det er frivilligt at svare på spørgsmål – det være sig spørgsmål fra den anden part eller fra mægler.

Du kan til enhver tid frabede dig at svare på spørgsmål, ligesom du til enhver tid kan bede om at afslutte mæglingen.

Lokation

Det er op til jer, hvor vi mødes. For nogle giver det bedst mening at komme væk fra konflikten og finde et neutralt sted.

I sådanne tilfælde kan jeg bistå med at finde et lokale.

Udgifter til leje af lokaler afholdes af parterne. ​

Konfliktmægling

Pris pr time

kr 1200
eks. moms
  • Jeg afsætter som udgangspunkt tre timer til en mægling.
  • Det aftales inden mæglingen, hvordan udgifterne afholdes.
​​"Konfliktråd er et møde mellem den forurettede og gerningspersonen. Parterne har her mulighed for at tale hændelsen igennem under mæglerens tilstedeværelse. Rasmus er ansat i december 2017 og har allerede udvist stor forståelse for opgaven som mægler, der kræver en høj etisk integritet, mellemmenneskelig forståelse og en stærk værdibase."
Rasmus Grosell - konfliktforståelse
​Charlotte Wegener
Tidligere Specialkonsulent & Konfliktrådskoordinator Nordsjællands Politi - Nu Sektionsleder for psykisk arbejdsmiljø Rigspolitiet