Aktuelle kurser i konfliktforståelse & Forhandling


Konfliktforståelse og Forhandling

2 dages kursus i København den 27. og 28. april 2022

Skab momentum ud af konflikter og merværdi for både dig og dine med- og samarbejdspartnere

Vi ved, at konflikter, når de ikke bliver løst konstruktivt, kan være ødelæggende, opslidende, økonomisk dyre og skabe dårligt psykisk arbejdsmiljø. Så hvordan lærer vi at håndtere dem konstruktivt? Og hvordan forhandler vi os frem til løsninger, som kommer alle parter til gode uden at det går ud over tilliden blandt mennesker, skaber konfliktfyldte relationer og tilspidser situationer? Dette er nogle af de spørgsmål, der ligger til grunds for kurset i Konflikthåndtering og Forhandling, som du efter endt deltagelse vil have kompetencer til at håndtere.

På dette kursus modtager du helt konkrete værktøjer til at håndtere konflikter konstruktivt i professionel sammenhæng og til at skabe bedre forhandlingsresultater for både dig og dine forhandlingspartnere. Kurset henvender sig til dig, der dagligt arbejder med mennesker i arbejdsmæssige relationer, og hvor forhandling indgår som en del af arbejdet.

Undervisningen vil bestå af en kombination teori, refleksion og træning, som tager udgangspunkt i kursisternes egne medbragte cases. Der er derfor rig mulighed for at arbejde med netop de udfordringer, du møder i dit daglige og professionelle liv. Målet med kurset er, at du efterfølgende kan implementere viden og værktøjer fra kurset direkte i dit virke og skabe værdi for dig og dine medmennesker.

Dag 1 – Konflikter som et livsvilkår & Kunsten at navigere i dem

Den første dag tager udgangspunkt i konflikter som et livsvilkår. Det bliver et indblik i, hvorfor konflikter ikke nødvendigvis er noget vi skal undgå, da de ved konstruktiv håndtering, kan skabe gunstig forandring i enhver virksomhed og relation. Her får du som deltager indblik i konkret teori og praksis, der direkte kan implementeres i din virksomhed eller dit virke og derved skabe et forbedret arbejdsmiljø. Med afsæt i teorier omkring konflikter, samt jeres refleksioner herom, arbejder vi videre med cases, der afspejler jeres hverdag. 

Vi kommer ind på emner som:

 • Konfliktens naturlove
 • Konfliktens dimensioner
 • Psykologiske mekanismer hos mennesker i pressede situationer
 • Empati og dialogiske kompetencer
 • Systemer der regulerer følelserne
 • ‘Fra magtesløshed til empowerment’
 • Sproget som værktøj
 

Dag 2 – Forhandling

På kursets anden dag bygger vi videre på indsigterne i konstruktiv håndtering af konflikter og sætter fokus på Forhandling – herunder hvordan du bliver bedre til at forstå din forhandlingspartner, forbedrer selve forhandlingsprocessen og -situationen. Du bliver klædt på til at indtræde i forhandlingssituationer med nye kompetencer og en differentieret tilgang til det at forhandle. Med baggrund i gældende viden og teorier på området får du en introduktion til de vigtigste modeller og pointer i forhandling, og gennem træning og øvelser vil du opleve effekten af forskellige tilgange til forhandling. Vi træner med både egne medbragte cases og på trænings-cases.

Vi kommer ind på emner som:

 • Den principbestemte forhandlingsmodel
 • Interessebaseret forhandling
 • Teori og praksis der kendetegner den gode forhandler
 • At nå til et gensidigt ‘ja!’  dvs. at opnå ‘win-win’
 •  
Fælles for begge dage er, at vi arbejder med relevante cases i et fortroligt rum. For at du som deltager kan implementere viden om Konflikthåndtering og Forhandling i dit daglige og professionelle virke umiddelbart efter endt kursus, vil der være stort fokus på refleksioner i grupper og mange øvelser ud fra teoretiske oplæg.
 

 

Dette kursus henvender sig til dig som:

 • Måske arbejder i HR
 • Har medarbejderansvar som leder
 • Forhandler løn med medarbejdere, eller forhandler løn som repræsentant for fagkolleger

 • Forhandler med leverandører og arbejder med projekter

 • Arbejder med kommunikation og salgsdialoger

 • Hjælper parter eller teams med at afklare uenigheder eller konflikter

 • Arbejder med/ i organisationer, bestyrelser eller foreninger

 • Ønsker at få flere vinkler og input på dialoger – i store som små forhandlingssituationer

  Efter deltagelse i kurset vil du være i stand til at:

  • Være med til at skabe større trivsel ved at tage konstruktivt hånd om konflikter
  • Rådgive individer, grupper og organisationer i konflikt
  • Vende destruktive uenigheder til konstruktiv handlekraft
  • Forebygge og håndtere konflikter i profesionelle sammenhænge
  • Forhandle løn med medarbejdere, og forhandle løn som repræsentant for fagkolleger
  • Forhandle med leverandører
  • Arbejde bevidst med dialogiske kompetencer
  • Hjælpe parter og teams med at afklare uenigheder og konflikter


  Det praktiske:

  Kurset afholdes den 27. og 28. april 2022 fra kl. 9 – 16 begge dage i kursuslokaler i København lige ved Hovedbanegården og nær metroen. Inklusiv i kursusprisen er forplejning i form af morgenbrød, frokost og eftermiddags te/kaffe kage, og løbende vand og frugt.

   

  Pris og tilmelding:

  Prisen er 9995,- eks. moms for begge dage. Du tilmelder dig ved at kontakte mig herunder. Du er velkommen til at henvende dig med spørgsmål og få en afklarende samtale om kurset forud for tilmelding.

   

  Her kan du se programmet for de to kursusdage:

  Scroll to Top